Placebo’s en placebo-effecten – II

Placebo’s en placebo-effecten worden al dan niet bewust door zorgverleners in de medische praktijk toegepast. Het benutten van het placebo-effect kan de behandeling optimaliseren en voordeel opleveren voor de patiënt. In dit artikel wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden die een zorgverlener heeft om de placeborespons te optimaliseren en welk effect valt te verwachten (Gebu 2017; 51: 13-20).

Lees verder