Methylfenidaat voor ‘ADHD’ bij volwassenen: placebo of nocebo?

Het stimulans methylfenidaat is geregistreerd voor de behandeling van ‘ADHD’ bij kinderen en adolescenten. De registratieautoriteit heeft aanvraag voor een handelsvergunning voor volwassenen beoordeeld en afgewezen. Het aantal volwassen gebruikers neemt evenwel toe (Gebu 2016; 50: 53-54).

Lees verder