Gebu-app en Nieuwsbrief beschikbaar, einde papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin?

Geachte lezer,

De papieren editie van het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin zal in een beperkte oplage slechts aan de abonnees worden toegezonden. Ook het november- en het decembernummer zullen alleen worden gedrukt voor de abonnees. Lezers van Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad zullen derhalve dit jaar in hun blad geen papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin meer aantreffen. Ook andere instellingen zullen deze niet ontvangen.

Vooruitlopend op verdere digitale ontwikkelingen zal het Geneesmiddelenbulletin ook een Nieuwsbrief gaan produceren. Via de onderstaande link kunt u aangegeven dat u deze nieuwsbrief wilt ontvangen: http://geneesmiddelenbulletin.com/aanmeldformulier-nieuwsbrief/

Voorts is de app van het Geneesmiddelenbulletin thans beschikbaar. Dit betekent dat u de artikelen op het juiste formaat kunt lezen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De app is beschikbaar voor Apple- en Androidtoestellen, zie kader De GEBU-APP hiernaast.

De achtergrond hiervan is dat de kosten van de verhoging van de oplage van het bulletin, omdat alle medisch-specialisten nu ook het bulletin ontvangen, geheel voor rekening van het Geneesmiddelenbulletin komen. Een merkwaardige situatie, want bij elk ander tijdschrift of krant zal een verhoging van de oplage ten goede komen aan het bedrijf. Dat is bij het Geneesmiddelenbulletin echter niet het geval, het betaalt de druk- en verspreidingskosten zelf.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil de extra druk- en verspreidingskosten van het bulletin niet betalen. De oplage van het Geneesmiddelenbulletin bedraagt maandelijks ruim 53.000 exemplaren. Leden van de KNMG en de KNMP ontvangen het bulletin voor minder dan 10 eurocent per maand en voor minder dan 1 euro per jaar.

Het ministerie van VWS geeft aan dat het rationele farmacotherapie wil bevorderen en geeft subsidie aan diverse instellingen, zoals het Geneesmiddelenbulletin. In totaal ontvangt het bulletin jaarlijks circa 475.000 euro aan subsidie. Daarmee kan een redactiebureau met 2,2 fte worden onderhouden, alsmede de website en de papieren editie. Het bulletin verzorgt hiermee hoogwaardige informatie over geneesmiddelen voor een minimaal bedrag, aangezien het merendeel van de betrokkenen bij het bulletin enthousiaste en deskundige vrijwilligers zijn die slechts een beperkte onkostenvergoeding ontvangen.

De onafhankelijke en kritische informatie stelt zorgverleners in staat om kritisch tegenwicht te bieden aan de zin en onzin die wordt gepresenteerd en gepubliceerd, zoals via de marketing van de farmaceutische industrie, en draagt bij aan de kwaliteit van rationele farmacotherapie. Op basis van onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde bronnen wijst het Geneesmiddelenbulletin artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn, de weg in het woud van voornamelijk commercieel gekleurde geneesmiddeleninformatie. Het budget hiervoor van het Geneesmiddelenbulletin in vergelijking met dat van de farmaceutische industrie is lachwekkend.

gebu-appRecent schenkt het bulletin ook aandacht aan medische hulpmiddelen, overigens met instemming van het ministerie van VWS. Men stelt hier echter geen geld voor ter beschikking.

Op 30 juni 2016 vierde het Geneesmiddelenbulletin zijn 50ste verjaardag met een symposium ’Wetenschap en economie’, betaald door deelnemers en een schenking. De vele positieve reacties toonden weer eens het bestaansrecht van het bulletin aan. Vooruitlopend op het verminderen van de papieren editie kunnen wij u melden dat de Gebu-app inmiddels kan worden gedownload. Hiermee geeft het bulletin aan dat het verder zal gaan op de reeds ingeslagen weg van digitalisering.

Hiermee hoopt het Geneesmiddelenbulletin zijn lezers voldoende te hebben geïnformeerd over de ongebruikelijke, onwenselijke maar (blijkbaar) onvermijdelijke gang van zaken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en de Nieuwsbrief.