Placebo’s en placebo-effecten

Placebo’s worden in gerandomiseerd onderzoek gebruikt om te voorkomen dat verschillende effecten die onafhankelijk van het gebruik van  geneesmiddelen voorkomen, onterecht aan de werking van het geneesmiddel worden toegekend. In de loop der jaren is de kennis rondom het gebruik van placebo’s toegenomen. In een tweede binnenkort te verschijnen artikel zal worden ingaan op de toepassing van placebo’s in de medische praktijk (Gebu 2016; 50: 135-144).

Lees verder