Home

Voor de mens is zuurstof van essentieel belang. Een tekort aan zuurstof in een bepaald deel van het lichaam, ofwel hypoxie, met name in de vitale organen, kan schadelijk zijn. Zuurstoftoediening zou in deze situaties mogelijk schade kunnen voorkomen. Sinds 2006 is zuurstof als geneesmiddel in Nederland geregistreerd, maar het wordt al langer in acute of levensbedreigende situaties toegepast. Het gebruik van zuurstof is echter niet zonder risico’s. In dit artikel worden de werkzaamheid en bijwerkingen van zuurstoftoediening in acute situaties besproken (Gebu 2015; 49: 39-45).

Lees verder