Wat heeft 2016 ons gebracht?

Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de Redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie van 2016 besproken, voor zover deze nog niet eerder zijn besproken in het Geneesmiddelenbulletin. Ook blijft er aandacht voor de maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en de registratieautoriteit (Gebu 2017; 51:51-58).

Lees verder