Prijsuitreiking elektronische nascholing

Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met een nieuwe activiteit, namelijk het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. Onder de noemer Continue Medische Educatie (CME) worden bij elk hoofdartikel tien toetsvragen gesteld die in aanmerking komen voor accreditatie.

Deze elektronische nascholing is inmiddels geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een instellingsaccreditatie hieraan verleend. Dit betekent dat het met goed gevolg afleggen van de toetsen nascholingspunten oplevert  en dat automatische deelnameverwerking plaatsvindt in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-online) van de KNMG en de KNMP.

Lees verder