Antiseptische wondbedekkers bij complexe wonden

Er zijn voor de verzorging van chronische wonden veel verschillende producten beschikbaar. Voor deze medische hulpmiddelen zijn de registratie-eisen minder streng dan bij geneesmiddelen en voor veel van de producten is het bewijs van werkzaamheid nog niet geleverd. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken van het bewijs voor werkzaamheid en bijwerkingen van antiseptische wondbedekkers besproken (Gebu 2016; 50: 89-98).

Lees verder