februari 2017, jaargang 51, nummer 2

---

Geachte lezer,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Geneesmiddelenbulletin 2017. Het januarinummer is in februari verschenen. In deze nieuwsbrief treft u het februarinummer. Binnenkort komt het maartnummer uit.

Met vriendelijke groet,
dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

 

---

Hoofdartikel februari

Placebo's en placebo-effecten - II

II. De toepassing van placebo's in de medische praktijk. Dit artikel is het resultaat van wetenschappelijke stages die mw J. Zaal in het kader van haar opleiding tot arts en mw L. Bogaard in het kader van haar opleiding tot apotheker hebben gevolgd op het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin. Het artikel is onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie tot stand gekomen. Placebo’s …

Meer lezen.

---

Prikbord februari

Propranolol

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder mede­verantwoorde­lijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de werkzaamheid en bijwerkingen. Wanneer nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, komen wij …

Meer lezen.

---

Belangenconflicten bij patiëntenorganisaties: stand van zaken in de VS

Achtergrond. Patiëntenorganisaties beogen een bepaalde ziekte of beperking te bestrijden of de gezondheid en het welzijn van een bepaalde patiëntenpopulatie te verbeteren. Ze lobbyen actief in de politiek en spelen een rol in het vormgeven van de gezondheidsagenda. Men gaat ervan uit dat ze in het belang van patiënten of hun leden handelen, maar het is ook bekend dat er …

Meer lezen.

---

Antipsychotica bij de behandeling van delier in de palliatieve fase?

Achtergrond. Volgens de vijfde editie van de ’Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5) is een delier een stoornis in het bewustzijn (verminderd besef van de omgeving) en de aandacht (verminderd vermogen om deze te sturen, te richten, vast te houden en te verplaatsen).1 Tevens zijn er stoornissen van de cognitieve functies. Een delier heeft één of meerdere organische …

Meer lezen.

---