maart 2017, jaargang 51, nummer 3

---

Geachte lezer,

Dit is de nieuwsbrief van het derde nummer van het Geneesmiddelenbulletin 2017.

Dr Dick Bijl, arts, epidemioloog, zal per 30 juni 2017 op eigen verzoek afscheid nemen als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin (www.geneesmiddelenbulletin.com). Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit.

Na oa als huisarts te hebben gepraktiseerd is hij in 1995 in dienst gekomen van het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, vanaf 2005 als hoofdredacteur. Hij heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de continuering van de kwaliteit en de vergroting van de bekendheid van het bulletin. Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd. In een van de komende nummers van het Geneesmiddelenbulletin zal de reikwijdte van het werk van Dick Bijl worden belicht.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur

In deze nieuwsbrief treft u een verwijzing aan naar de pdf van het maartnummer. U kunt deze pdf afdrukken.

Bulletin van maart als pdf: downloaden

---

Hoofdartikel maart

Inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD

Geneesmiddelen tegen astma en COPD worden vooral gebruikt via inhalatoren om een lokale werking te verkrijgen. Het aantal verschillende in Nederland verkrijgbare inhalatoren is zeer uitgebreid, waarbij de zorgverlener slechts in beperkte mate betrouwbare hulpmiddelen heeft om een onderbouwde keuze te kunnen maken voor één van deze inhalatoren. Dit artikel geeft achtergrondinformatie en een overzicht van het wetenschappelijke bewijs over de bijdrage die inhalatoren leveren aan de werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen tegen astma en COPD (Gebu 2017; 51: 25-33). …

Meer lezen.

---

Prikbord maart

---

Afgewezen geneesmiddelenregistraties en publicatie in tijdschriften met een peer-reviewsysteem

Achtergrond. Aangenomen wordt dat een aanzienlijk deel van de geneesmiddelen dat wordt onderzocht in fase III-onderzoeken, geen handelsvergunning krijgt. Aangezien het niet bekend is hoeveel geneesmiddelen dit betreft en ook niet welke overwegingen en beslissingen van de registratieautoriteiten hieraan ten grondslag liggen, gingen Amerikaanse onderzoekers na welke factoren hierop van invloed zijn.1 Methode. De onderzoekers gebruikten voor het publiek toegankelijke …

Meer lezen.

---