april 2017, jaargang 51, nummer 4

---

Geachte lezer,

Dit is de nieuwsbrief van het vierde nummer van het Geneesmiddelenbulletin 2017.

In dit nummer wordt de betekenis van Dick Bijl voor het Geneesmiddelenbulletin uiteengezet. Het hoofdartikel behandelt de bekkenbodemmeshes bij de transvaginale behandeling van een prolaps.

Door omstandigheden zijn voor de hoofdartikelen van december 2016 en januari en februari 2017 geen CME-toetsen verschenen. Deze CME-toetsen zullen ook niet meer verschijnen.De eerste toets van 2017 is die van het hoofdartikel over inhalatoren bij astma en COPD.
In deze nieuwsbrief treft u een verwijzing aan naar de pdf van het aprilnummer. U kunt deze pdf afdrukken.

Met vriendelijke groet,
het Geneesmiddelenbulletin

 

Bulletin van april als pdf: downloaden

---

Redactioneel april

Hoofdredacteur Dick Bijl neemt afscheid van het Geneesmiddelenbulletin

Geachte lezer,

Dick Bijl, het gezicht van het Geneesmiddelenbulletin, neemt afscheid. Naast het gezicht naar de buitenwereld is hij sterk bepalend geweest voor de wetenschappelijke inhoud en een bewaker van de absolute onafhankelijkheid van het blad.
Liever schrijver van een taaie dan van een onvolledige tekst, niet de brenger van het ’snelle’ nieuws maar van feiten, met behulp van het zorgvuldige oordeel van deskundigen zonder belangenverstrengeling. Een man pleitend voor …

Meer lezen.

 

foto: Hoofdredacteur Dick Bijl (links) in gesprek Emiel van der Does, oud-voorzitter van de Redactiecommissie en Wetenschappelijke Adviesraad, tijdens het Symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Geneesmiddelenbulletin.

---

Hoofdartikel april

Bekkenbodemmeshes bij de transvaginale behandeling van een prolaps

Over de complicaties van de transvaginale implantaties van bekkenbodemmeshes bij de behandeling van prolaps is veel te doen geweest in de media. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende maatregelen genomen en is de toepassing van deze meshes in de praktijk afgenomen. In dit artikel wordt ingegaan op de huidige stand van zaken (Gebu 2017; 51: 36-42). Inleiding In Gebu 2013; 47:63-69 is voor het eerst aandacht besteed aan medische hulpmiddelen en sindsdien worden met enige regelmaat de ontwikkelingen en veiligheidsproblemen van deze hulpmiddelen ... 

Meer lezen.

---