oktober en november 2016, jaargang 50, nummers 10 en 11

---

Geachte lezer,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Geneesmiddelenbulletin. 

Het oktobernummer is, zoals u weet, alleen naar onze abonnees op de papieren editie gestuurd. In deze nieuwsbrief treft u een verwijzing aan naar de pdf van het oktobernummer. U kunt deze pdf afdrukken en daarmee de papieren jaargang van 2016 completeren.

Het redactiebureau verneemt graag wat u van deze nieuwsbrief vindt.

Met vriendelijke groet,
dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

Bulletin van oktober als pdf: downloaden

---

Hoofdartikel november

frits-prijsuitreiking_2016

Prijsuitreiking elektronische nascholing

Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. Onder de noemer Continue Medische Educatie (CME) worden bij een hoofdartikel tien toetsvragen gesteld (Gebu 2016; 50: 123-124). Deze elektronische nascholing is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst …

Meer lezen.

---

Prikbord november

Foliumzuurgebruik rondom de zwangerschap en prevalentie neuralebuisdefecten in Europa

Achtergrond. Anencefalie en spina bifida zijn aangeboren afwijkingen die behoren tot de neuralebuisdefecten. In Noord-Nederland was in de periode 1981-2014 het totale aantal levend geboren kinderen met een neuralebuisdefect 274 (gem. 8 per jaar), waarvan het merendeel werd geboren met een spina bifida.1 Geschat wordt dat dit voor heel Nederland circa 80 kinderen per jaar betreft. In het begin van …

Meer lezen.

---

Protonpompremmers zijn geen 'beschermers', het zijn geneesmiddelen

Casus. Een 82-jarige man gebruikt sinds enkele jaren omeprazol 20 mg dd wegens dyspeptische klachten door gastro-oesofageale reflux. Dit voorjaar ontstaat plotseling een dubbelzijdige pneumonie die niet reageert op amoxicilline (merkloos). Uitgelokt door de infectie krijgt hij tevens hartfalen. In het sputum wordt Mycoplasma pneumoniae gekweekt. De patiënt herstelt volledig na gerichte behandeling. Is er een verband tussen deze luchtweginfectie …

Meer lezen.

---

Statinen en diplopie

Van het Bijwerkingencentrum Lareb kregen wij deze maand de volgende informatie over bijwerkingen. Statinen worden toegepast voor de behandeling van hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie ter preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.1 Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot maart 2016 zeventien meldingen van diplopie bij het gebruik van diverse statinen. Diplopie of dubbelzien, kan monoculair of binoculair zijn. Monoculaire diplopie, een dubbelbeeld in …

Meer lezen.

---

Suïcidaliteit en geweld bij antidepressiva: een meta-analyse van onderzoek bij gezonde vrijwilligers

Achtergrond. Er zijn twijfels over de kwaliteit van de rapportage van bijwerkingen in gerandomiseerd geneesmiddelenonderzoek. Dit geldt met name voor psychofarmaca en in het bijzonder antidepressiva.1 Belangrijke bijwerkingen van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) betreffen suïcidaliteit, suïcide en mogelijk ook geweld. Deze worden vaak gezien als onderdeel van de behandelde aandoening, meestal een depressieve stoornis. Nadere analyse van deze bijwerkingen door onafhankelijke …

Meer lezen.

---

NHG-Standaard ’Incontinentie voor urine bij vrouwen’

In de herziene standaard ’Incontinentie voor urine bij vrouwen’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassen vrouwen met klachten van stressincontinentie, urgency-incontinentie en gemengde incontinentie.1 Achtergrond. Urine-incontinentie komt bij een kwart tot de helft van de volwassen vrouwen vanaf circa 45 jaar voor en kan gepaard gaan met aanzienlijke negatieve gevolgen voor …

Meer lezen.

---

Veiligheidsaspecten van medische hulpmiddelen in de EU en de VS

Achtergrond. Medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnostiek en de behandeling van ziekten, maar zijn geen geneesmiddelen (Gebu 2013; 47: 63-69). In de Europese Unie (EU) worden vier klassen onderscheiden: klasse I (bv. stethoscoop), klasse IIa (bv.injectienaald), klasse IIb (bv. bloedtransfusiezak) en klasse III (bv. hartkatheter). Medische hulpmiddelen zijn, zeker in de EU, aan minder regulering onderhevig …

Meer lezen.

---

Leve het geneesmiddel! Over de verdiensten van de farmaceutische industrie

Op de dag waarop de branchevoorzitter van Nefarma minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een document overhandigde waarin op de maatschappelijke verdiensten van geneesmiddelenfabrikanten werd gewezen, kwam ook het boek ’Leve het geneesmiddel! Over de verdiensten van de farmaceutische industrie’ uit.1 Deze twee mediamomenten zouden kunnen wijzen op een charmeoffensief van de industrie. Maar als dat al zo is, …

Meer lezen.

---

www.geneesmiddelenbijlever­cirrose.nl

Onlangs is tijdens het jubileumcongres van de ’Nederlandse Leverpatiënten Vereniging’ de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl van ’Stichting Health Base’ geïntroduceerd.1 De website bevat een deel voor patiënten en een deel voor zorgverleners. Dit artikel richt zich op het deel voor zorgverleners waarvan het doel volgens de website informatieverstrekking is. Per geneesmiddel wordt een specifiek advies over de veiligheid bij levercirrose en een …

Meer lezen.

---