Rubriek: Nieuwe onderzoeken

Resultaten 1 t/m 25 van 252 in totaal
1 2 3 10 11
DatumTitel
2017-08-31 Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: behandelen?
2017-08-31 De werkzaamheid van een testosteronbehandeling op de cognitieve functies van oudere mannen met een testosterontekort
2017-05-24 Vervolgonderzoek van kinderen met ADHD tot in de volwassenheid: ’Multimodal Treatment Study’
2017-03-01 Antipsychotica bij de behandeling van delier in de palliatieve fase?
2017-01-31 Het effect van acetylsalicylzuur bij vroege secundaire preventie na TIA of herseninfarct
2016-11-24 Suïcidaliteit en geweld bij antidepressiva: een meta-analyse van onderzoek bij gezonde vrijwilligers
2016-06-02 Werkzaamheid en veiligheid van flibanserine bij de behandeling van vrouwen met ‘hypoactive sexual desire disorder’, een meta-analyse
2016-06-02 Uitstel van het voorschrijven van antibiotica: een zinvolle strategie?
2016-06-02 Mogelijke gevolgen van off-labelgeneesmiddelengebruik
2016-06-02 Ibuprofen versus fosfomycine bij vrouwen met ongecompliceerde urineweginfecties
2016-03-10 Sitagliptine en de langere termijn effecten: niet slechter dan placebo
2015-12-03 Werkzaamheid empagliflozine op cardiovasculaire aandoeningen
2015-10-29 Idarucizumab: een eerste antidotum tegen bloedingen door directe orale antistollingsmiddelen
2015-09-10 Welke behandelstrategie bij een pneumonie direct bij opname in een ziekenhuis?
2015-09-10 Publicatiebias onderzocht door ex-medewerker van de farmaceutische industrie
2015-09-10 Ezetimib toegevoegd aan simvastatine na acuut coronair syndroom: na diverse aanpassingen zeer mager resultaat
2015-06-04 Hormonale suppletietherapie en ovariumcarcinoom
2014-11-28 Ivabradine bij stabiele angina pectoris zonder hartfalen
2014-10-16 Effect van een polypil op de therapietrouw en de risicofactoren bij personen met een hoog cardiovasculair risico
2014-09-11 Heeft de wijze van RAAS-remming invloed op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met diabetes mellitus en hypertensie?
2014-09-11 Werkzaamheid van een geneesmiddel en placebo afhankelijk van de tekst op het etiket, een onderzoek bij migraineaanvallen
2014-06-26 Spironolacton bij hartfalen met behouden ejectiefractie
2014-05-26 Behandeling primair syndroom van Sjögren met rituximab
2014-04-24 Opioïden en benzodiazepinen bij ernstige COPD, een prospectief cohortonderzoek
2014-04-24 Toch werkzaamheid van oseltamivir?
← Alle rubrieken