1978

DatumNaam
1978-11-24 Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding
1978-10-27 Hormonen en abortus
1978-09-29 ‘Lichttherapie’ bij psoriasis
1978-09-01 Het geneesmiddel in het buitenland
1978-07-07 Medicamenteuze behandeling bij leverafwijkingen
1978-06-09 Geneesmiddelgebruik en leverafwijkingen
1978-04-14 Geneesmiddelen en de mond
1978-03-17 Kalium uit, kalium in
1978-02-17 Desensibiliseren, niet te hooi en te gras
1978-01-20 Nitroprussidenatrium en diazoxide