1981

DatumNaam
1981-12-30 Plaatsbepaling van prazosine bij hypertensie
1981-12-09 Interferon, de huidige stand van zaken
1981-11-18 Antacida
1981-10-28 Is er bij de behandeling van hypertensie nog plaats voor reserpine? / Orale anticonceptie in drie fasen
1981-10-07 Pijnbestrijding bij patiënten met kanker
1981-09-16 Antiparkinsonmiddelen bij de behandeling met neuroleptica
1981-08-26 Het IUD
1981-08-05 Chemotherapie van virusinfecties
1981-07-15 Geneesmiddelen en het oog (3) / Laetrile bij kanker, een waarschuwing
1981-06-24 Hyposensibilisatie bij pollinosis: evaluatie van de beschikbare preparaten
1981-06-03 Tartrazine staat er gekleurd op
1981-05-13 Dermale toepassing van corticosteroïden
1981-04-27 Cumarinen bij arteriële trombo-embolie
1981-04-08 Cefalosporinen, een herwaardering
1981-03-25 Trimethoprim bij acute urineweginfecties / Geneesmiddelen en het oog (2)
1981-03-11 Geneesmiddelen bij CARA (vervolg)
1981-01-27 Geneesmiddelen bij CARA
1981-01-06 Nifedipine bij variant-angina / Nogmaals amfetaminen