Bestuur

  • mr HPA Klapwijk, oud-notaris (voorzitter)
  • prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog (secretaris)
  • CM van Straaten, accountant (penningmeester)
  • prof. dr WG van Aken, internist
  • mw D Bruring, apotheker
  • FMM  van Exter, huisarts
  • mw mr W Heijbroek – de Clercq

Verklaring belangenverstrengeling

Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Verklaring belangenverstrengeling bestuurder als pdf