Bestuur

  • mr. H. P. A. Klapwijk, oud-notaris (voorzitter)
  • prof. dr F. M. Helmerhorst, gynaecoloog (secretaris)
  • C. M. van Straaten, accountant (penningmeester)
  • prof. dr W. G. van Aken, internist
  • mw drs D. Bruring, apotheker
  • F.M.M. van Exter
  • mw mr W. Heijbroek – de Clercq

Verklaring belangenverstrengeling

Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Verklaring belangenverstrengeling bestuurder als pdf