Vacature hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin

Stichting Geneesmiddelenbulletin

De Stichting Geneesmiddelenbulletin (Gebu) bestaat uit de gremia Bestuur, Redactiebureau, Redactiecommissie en Wetenschappelijke Adviesraad.

Het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) schrijft al 50 jaar op kritische en onafhankelijke wijze over actuele thema’s in de farmacotherapie en sinds kort ook over medische hulpmiddelen. De primaire doelgroep van het blad zijn allen die geneesmiddelen voorschrijven en/of afleveren en medische hulpmiddelen toepassen. Een onafhankelijke redactiecommissie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.

Het Gebu houdt vast aan een stringent wetenschappelijk en reviewbeleid (zie http://geneesmiddelenbulletin.com/). Thans wordt gewerkt aan een vernieuwingsslag op het gebied van redactie en vorm.

Op het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin is een vacature voor een hoofdredacteur 0,5 fte met ingang van 1 januari 2018.

Functie-inhoud
U bent verantwoordelijk voor het (laten) produceren en publiceren van wetenschappelijk onderbouwde artikelen voor het Gebu. U bent de verbindende schakel tussen auteurs en het Gebu en tussen alle Gebu-gremia onderling. U representeert het Gebu naar buiten en bent verantwoordelijk voor het mediabeleid. U begeleidt de vernieuwing en initieert nieuwe ontwikkelingen daarin.

Functieprofiel
De collega die wij zoeken:
• is een praktiserend en gepromoveerd arts (bij voorkeur een huisarts of internist-farmacoloog) met kennis en ervaring op het gebied van farmacotherapie, medische hulpmiddelen en/of epidemiologie en heeft een kritische en onafhankelijke houding in deze;
• heeft praktijkervaring in wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van publicaties op het gebied van de farmacotherapie/farmacologie en/of over medische hulpmiddelen;
• heeft geen belangenverstrengelingen met de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie;
• kan goed samenwerken;
• heeft ervaring in het omgaan met media;
• beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het aanbod
Het gaat om een functie voor 20 uur per week (0,5 fte), salaris overeenkomend met schaal 14 van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren, afhankelijk van opleiding en ervaring. Verder worden geboden flexibele werktijden, 12,5 vakantiedagen bij een 50% -aanstelling, een vaste eindejaarsuitkering (8,33%) en een ABP-pensioenvoorziening. Er wordt een tijdelijk contract aangeboden dat na gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vast dienstverband.

Meer informatie?
Informatie kan worden ingewonnen bij prof. dr F.M. Helmerhorst, hoofdredacteur ai (tel. 030-2823360/06 54 66 1933) of bij de redacteur drs M. Nieuwhof, apotheker (info@geneesmiddelenbulletin.nl; 030-2823360).

De procedure
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een curriculum vitae sturen naar: Domus Medica, redactie Geneesmiddelenbulletin, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht of per e-mail F.M.Helmerhorst@LUMC.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie dient voor 31 oktober 2017 ontvangen te zijn.