Persberichten

Persbericht juli 2015

23 juli 2015 | Geachte dames en heren, Het julinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen. Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengerelateerde cariës en erosie. Slechte voedingsgewoonten, zoals de frequente inname van suikerhoudende en zure dranken, en ee...

Persbericht juni 2015

25 juni 2015 | Geachte dames en heren, Het juninummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen. Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcide. De meeste suïcidepogingen komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals...

Persbericht mei 2015

28 mei 2015 | Geachte dames en heren, Het meinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen. Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid. Duizeligheid is een frequent gemelde klacht in de huisartsenpraktijk die het gevolg kan zijn van...

Persbericht april 2015

24 april 2015 | Geachte dames en heren, Het aprilnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen. Het hoofdartikel gaat over de toediening van zuurstof in acute medische situaties. Zuurstof is ruim acht jaar geleden als geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling...

Persbericht maart 2015

27 maart 2015 | Geachte dames en heren, Het maartnummer van het Geneesmiddelenbulletin wordt op de website geplaatst en zal de volgende week in druk verschijnen. Het hoofdartikel gaat over het non-inferioriteitsonderzoek. Dit type onderzoek wordt in toenemende mate gebruikt om te laten zien dat een geneesmiddel n...

Persbericht februari 2015

21 februari 2015 | Geachte dames en heren, Het februarinummer van het Geneesmiddelenbulletin wordt op de website geplaatst en zal de volgende week in druk verschijnen. In navolging van zijn zusterbladen zal het Geneesmiddelenbulletin, met instemming van het ministerie van VWS, zijn activiteiten uitbreiden en aandach...

Persbericht januari 2015

6 februari 2015 | Geachte dames en heren, Volgende week verschijnt het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website. Het nummer opent met een bericht over de Koninklijke Onderscheiding die de secretaris van het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin, professor Frans Helmerhorst, ...

Persbericht december 2014

10 januari 2015 | Geachte dames en heren, Het decembernummer van het Geneesmiddelenbulletin verschijnt deze week in druk en op de website. Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde corneabeschadigingen. De cornea ofwel het hoornvlies bevindt zich aan de voorzijde van het oog en is een belangrijk onderd...

Persbericht november 2014

27 november 2014 | Geachte dames en heren, In het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2014; 48: 107-109) is bericht over de enquête, het evaluatieonderzoek en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie op de farmacotherapeutische informatievoorziening. Nader ove...

Persbericht oktober 2014

5 november 2014 | Onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding Geachte dames en heren, Het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin is thans in druk en op de website verschenen. Het nummer begint met een redactioneel commentaar op de recente ontwikkelingen rondom de onafhankelijkheid van het G...